/Images/ImageUpload/2019-01/proj_head.jpg
DỰ ÁN CẦU NGUYỄN VĂN TRỖI - TRẦN THỊ LÝ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DỰ ÁN CẦU NGUYỄN VĂN TRỖI - TRÂN THỊ LÝ

Cầu có nhịp liên tục với tổng chiều dài khoảng 731 m từ mố S1 đến mố S13. Các nhịp cầu được bố trí như sau:

4 nhịp đầu của cầu Chính từ Mố S1 phía Tây đến Trụ S5 ( 50 mét mỗi nhịp) với tổng chiều dài là 200m

Nhịp chính ( Nhịp dây văng ) từ trụ S5 đến S6 với tổng chiều dài là 230 mét

Bảy nhịp cuối của phần cầu dẫn phía Đông từ trụ S6 đến trụ S7 (nhịp dài 45 m), từ trụ S7 đến trụ S13 (mỗi nhịp dài 50m), từ trụ S11 đến trụ S12 (nhịp dài 28.8 m), từ trụ S12 đến trụ S13 (nhịp dài 27.2m), với tổng chiều dài các nhịp này là 301m. Tổng bề rộng mặt cầu là 35.5m.

Cầu được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 29/03/2013.

 

Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise