img
Tuyển dụng nhân sự
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG
Admin 30/08/2021
Do nhu cầu công việc, BK-ECC cần tuyển: - 1 Chỉ huy trưởng công trình - 2 Kỹ sư hiện trường - 1 Kỹ sư dự toán - 2 Kỹ sư thiết kế
Tuyển dụng Kiến trúc sư
Tuyển dụng Kiến trúc sư
Admin 08/07/2020
Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng ECC cần tuyển 02 Kiến trúc sư
TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
Admin 08/04/2021
Do nhu cầu công việc, BK-ECC cần tuyển Chỉ huy trưởng công trình
TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
Admin 10/08/2021
Công ty BK-ECC thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng công trình, địa điểm làm việc tại Quảng Nam.
Tuyển dụng Họa viên vẽ 3D
Tuyển dụng Họa viên vẽ 3D
Admin 16/09/2020
Do nhu cầu công việc, BK-ECC cần tuyển 02 Họa viên vẽ 3D làm việc tại Đà Nẵng
Tuyển dụng Kỹ sư Quản lý dự án
Tuyển dụng Kỹ sư Quản lý dự án
Admin 11/07/2020
Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng ECC cần tuyển 01 Kỹ sư Quản lý dự án
Tuyển dụng Kỹ sư Tư vấn giám sát, Kỹ sư Thiết kế, Nhân viên Kế toán, Nhân viên Lái xe
Tuyển dụng Kỹ sư Tư vấn giám sát, Kỹ sư Thiết kế, Nhân viên Kế toán, Nhân viên Lái xe
Admin 27/03/2019
Do nhu cầu công việc, BK-ECC cần tuyển: - 02 Kỹ sư Tư vấn giám sát cầu đường - 01 Kỹ sư Thiết kế cầu - 01 Nhân viên Kế toán - 01 Nhân viên Lái xe
Tuyển dụng Nhân viên Đồ họa, Nhân viên Thí nghiệm
Tuyển dụng Nhân viên Đồ họa, Nhân viên Thí nghiệm
Admin 22/02/2019
Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng ECC cần tuyển: - 02 Nhân viên Đồ họa - 02 Nhân viên Thí nghiệm
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ KỸ SƯ THIẾT KẾ
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ KỸ SƯ THIẾT KẾ
Admin 21/06/2021
Do nhu cầu công việc, BK-ECC cần tuyển: 1. Kế toán trưởng 2. Kỹ sư Thiết kế
Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise