img
Tuyển dụng nhân sự
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KÊ, KỸ SƯ GIÁM SÁT, THƯ KÝ DỰ ÁN
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KÊ, KỸ SƯ GIÁM SÁT, THƯ KÝ DỰ ÁN
Admin 01/04/2022
Do nhu cầu công việc, BK-ECC cần tuyển dụng các vị trí: Kỹ sư Thiết kế, Kỹ sư Giám sát và Thư ký dự án
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ, THƯ KÝ DỰ ÁN
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ, THƯ KÝ DỰ ÁN
Admin 18/03/2022
Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC cần tuyển 02 Kỹ sư Thiết kế và 01 Thư ký dự án
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2022 (KỸ SƯ, CHỈ HUY TRƯỞNG, THƯ KÝ DỰ ÁN)
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2022 (KỸ SƯ, CHỈ HUY TRƯỞNG, THƯ KÝ DỰ ÁN)
Admin 21/02/2022
Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC cần tuyển các chức danh: Chỉ huy trưởng công trình, Kỹ sư TVGS Cầu, Kỹ sư hiện trường và Thư ký dự án
TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
Admin 08/04/2021
Do nhu cầu công việc, BK-ECC cần tuyển Chỉ huy trưởng công trình
TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
Admin 10/08/2021
Công ty BK-ECC thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng công trình, địa điểm làm việc tại Quảng Nam.
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QLDA, KỸ SƯ THIẾT KẾ
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QLDA, KỸ SƯ THIẾT KẾ
Admin 01/03/2022
Do nhu cầu công việc, BK-ECC cần tuyển 2 kỹ sư QLDA và 2 kỹ sư Thiết kế
Tuyển dụng Kiến trúc sư
Tuyển dụng Kiến trúc sư
Admin 08/07/2020
Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng ECC cần tuyển 02 Kiến trúc sư
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ KỸ SƯ THIẾT KẾ
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ KỸ SƯ THIẾT KẾ
Admin 21/06/2021
Do nhu cầu công việc, BK-ECC cần tuyển: 1. Kế toán trưởng 2. Kỹ sư Thiết kế
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG
Admin 30/08/2021
Do nhu cầu công việc, BK-ECC cần tuyển: - 1 Chỉ huy trưởng công trình - 2 Kỹ sư hiện trường - 1 Kỹ sư dự toán - 2 Kỹ sư thiết kế
Tuyển dụng Họa viên vẽ 3D
Tuyển dụng Họa viên vẽ 3D
Admin 16/09/2020
Do nhu cầu công việc, BK-ECC cần tuyển 02 Họa viên vẽ 3D làm việc tại Đà Nẵng
Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise