img
Ban lãnh đạo
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên
* Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
* Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân kinh tế (Ngoại thương)
- Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Nga)
Ông Mai Triệu Quang
Ông Mai Triệu Quang
* Chức vụ: Tổng Giám đốc
* Thành viên liên kết của Viện Công Nghệ Kỹ thuật Đông Nam Á ( AAEIT)
* Phó ban KHCN của Hội KHKT Cầu đường Đà Nẵng
Ông Phạm Hồng Nhân
Ông Phạm Hồng Nhân
* Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
* Phụ trách: TVGS-QLDA-Kết cấu
* Hội viên Hội cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE)
* Hội viên Hội cầu đường Việt Nam - Chi hội Đà Nẵng
Ông Trần Đình Tuấn Anh
Ông Trần Đình Tuấn Anh
* Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
* Phụ Trách: Kế hoạch - Đối ngoại
Ông Hoàng Minh Trí
Ông Hoàng Minh Trí
* Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
* Phụ trách: TVGS-QLDA (các đối tác nước ngoài)
* Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
* Hội viên Hội Cầu đường Việt Nam - Chi hội Đà Nẵng
Ông Nguyễn Thanh Quân
Ông Nguyễn Thanh Quân
* Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
* Phụ trách: Thi công Xây lắp
* Hội viên Hội cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE)
* Hội viên Hội cầu đường Việt Nam - Chi hội Đà Nẵng
Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise