img
Ban lãnh đạo
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên
* Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
* Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân kinh tế (Ngoại thương)
- Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Nga)
Ông Nguyễn Danh Hải
Ông Nguyễn Danh Hải
* Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
* Phụ trách: Khoa học - Kỹ thuật
* Chuyên gia cao cấp công trình giao thông
Ông Phạm Hồng Nhân
Ông Phạm Hồng Nhân
* Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
* Phụ trách: Tư vấn Giám sát
* Hội viên Hội cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE)
* Hội viên Hội cầu đường Việt Nam - Chi hội Đà Nẵng
Ông Trần Đình Tuấn Anh
Ông Trần Đình Tuấn Anh
* Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
* Phụ Trách: Kế hoạch
Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise