/Images/ImageUpload/2019-01/news_head.jpg
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU BÃI SAU CẦU CẢNG SỐ 4,5 BẾN CẢNG TIÊN SA

-Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 bến cảng Tiên Sa.

- Địa điểm: Bến cảng Tiên Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

- Nhà thầu TVGS: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng ECC – Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thịnh Long

Quy mô xây dựng:

Quy mô thiết kế đầu tư xây dựng mới bãi sau cầu 4,5 bao gồm các hạng mục xây dựng chính: Kè sau cầu, kè bãi; San lấp; Bãi container; Đường nội bộ; cấp thoát nước đồng bộ;

Các thông số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

Xây dựng bãi chứa hàng với các thông số kỹ thuật chủ yếu sau:

   - Bãi container (kết cấu loại B): 10.701,4 m2

- Đường chạy ERTG: 4 đường, chiều dài đường chạy ERTG: 192,7 4m/ làn 1 179,62m / làn 2 160,29m / làn 3 133,7m / làn 4.

- Bề rộng dầm ERTG: 1,5m

- Khoảng cách tim dầm trong 1 đường ERTG: 23,47m.

- Khoảng cách giữa các đường ERTG: 4,0m 4,4m 4,0m

- Đường giao thông (Kết cấu loại A):   17.682,45 m2

- Bãi sát mương thoát nước (giữa 2 đường chạy ERTG- Kết cấu loại C): 581,62 m2

- Hành lang đi bộ: 925,4 m2

- Khu vực khuôn viên cây xanh: 2.561,04 m2

- Đất dự phòng: 432,83 m2

- Cao trình mặt bãi: 4,9m đến 5,1m (Hải đồ)

- Độ dốc mặt bãi: 0,49%; 0,72%; 0,51%, 0,8%.

 

Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise