/Images/ImageUpload/2019-01/proj_head.jpg
DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐT.609C ĐẾN QUỐC LỘ 14B

Tên dự án: Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B

Địa điểm xây dựng: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam

Nhà thầu TVGS: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng ECC

Nhà thầu thi công: Liên danh Thanh Tùng - Thái Dương;

Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Minh Khang

 

Quy mô: Xây dựng đường nối từ Km7 250/ĐT.609C đến Quốc lộ14B, tổng chiều dài tuyến L=3,93km (kể cả cầu) với các nội dung như sau:
- Cấp đường: Cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005.
- Tốc độ thiết kế 60 Km/h; độ dốc dọc lớn nhất: 6%.
- Quy mô công trình cầu: Vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL (tuổi thọ
thiết kế là 100 năm).
- Tần suất lũ thiết kế: Công trình cầu: 1%.
Cống và đường: Nền đường cao hơn mức lũ báo động III (tương ứng tần
suất 25%).
- Mặt cắt ngang: 9,0m (nền) = 8,0m (mặt và lề gia cố) 2x0,5m (lề).
- Bề rộng cầu: 9,0m = 8,0m (phần xe chạy) 2x0,5m (gờ chắn, lan can).
- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa, Eyc = 130Mpa.
- Tải trọng thiết kế: Tính áo đường: Trục 100kN;
Tính cống tròn: H30-XB80;
Tính cầu, cống hộp: HL93

- Tĩnh không thông thuyền sông Vu Gia: cấp V (BxH=20x4)m.
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến dài 3,93Km.
 

Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise