/Images/ImageUpload/2019-01/proj_head.jpg
DỰ ÁN NẠO VÉT, THOÁT LŨ KHẨN CẤP VÀ CHỐNG XÂM NHẬP MẶN SÔNG CỔ CÒ, TP HỘI AN

1. Tên dự án: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An.

2. Loại và cấp công trình: Dự án nhóm B; công trình giao thông đường thủy nội địa cấp IV và công trình giao thông đường bộ cấp II.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam.

4. Địa điểm: thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

5. Quy mô dự án:

a. Nạo vét luồng:

Chiều dài 14 km (Km0 –Km14), đảm bảo kỹ thuật sông cấp IV.

Bề rộng đáy luồng Bđl = 40m; độ dốc mái taluy 1/m (m ³ 4); đảm bảo rộng mặt Bml =90m. Độ sâu mực nước Hmin > 2,3m; cao độ mực nước thiết kế P95%h=-0,70m; P5%h=0,85m; cao độ đáy luồng Hđl = -3,0m, độ dốc dọc i=0%.

b. Cầu Nghĩa Tự & đường hai đầu cầu

Chiều dài Lc=189,2m; khổ cầu Bc=12,5m.

Tải trọng: Hoạt tải HL.93; người đi bộ 3x10-3MPa.

Động đất: Cấp 6 (theo hệ thang MSK-64).

Tần suất lũ tính toán: P = 1%; thông thuyền sông cấp IV, BxH = (30x6)m.

Kết cấu dầm: Dầm liên tục sơ đồ (49 78 49)m, kết cấu BTCT DƯL.

Kết cấu mố, trụ: Bằng BTCT, móng cọc khoan nhồi.

Đường hai đầu cầu: Đường phố chính khu vực; giai đoạn này đầu tư theo mặt cắt ngang Bnền = (1,75 10,5 1,75)m = 14,0m; Mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc ³ 155Mpa; tải trọng trục xe: 120KN; kết cấu áo đường cấp cao A1.

c. Cầu Ông Điền & đường hai đầu cầu

Tần suất lũ tính toán: P = 1%; thông thuyền sông cấp IV, BxH = (30x6)m.

Kết cấu dầm: Dầm cáp hỗn hợp, BTCT DƯL (Extradosed) sơ đồ (65 100 65)m.

Kết cấu mố, trụ: Bằng BTCT, móng cọc khoan nhồi.

Đường hai đầu cầu: Đường cấp phố chính khu vực; giai đoạn này đầu tư theo mặt cắt ngang Bnền= (0,5 10,5 0,5)m =11,5m; Mô đuyn đàn hồi Eyc ³ 155Mpa; tải trọng trục xe: 120KN; kết cấu áo đường cấp cao A1.

 

Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise