/Images/ImageUpload/2019-01/proj_head.jpg
DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ CẢNG BÃI GỐC (KTT NAM PHÚ YÊN) KẾT NỐI QUỐC LỘ 1 ĐI KTT VÂN PHONG (KHÁNH HÒA)

Tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc (KKT Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi KKT Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) có chiều dài 7 km. Đây là tuyến giao thông quan trọng không chỉ kết nối hai KKT lớn của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, mà còn là công trình hạ tầng quan trọng để tỉnh Phú Yên chuẩn bị cho các dự án đầu tư lớn vào phía Nam của Tỉnh, trong đó Dự án Biển Hồ - Đá Bia đang được lập quy hoạch, các dự án lớn tại vịnh Vũng Rô, cảng Bãi Gốc…

BK-ECC là nhà thầu thực hiện Thẩm tra thiết kế BVTC – Dự toán Dự án 

Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise