img
JICA hỗ trợ Đà Nẵng khảo sát, thu thập số liệu phát triển cảng Liên Chiểu

Chiều 17/6, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết biên bản thỏa thuận triển khai dự án Khảo sát thu thập số liệu phát triển cảng Liên Chiểu.  

Trên cơ sở nhu cầu phát triển các dự án cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã kết nối, hợp tác với JICA nhằm kêu gọi sự quan tâm, hỗ trợ đối với các dự án của thành phố. Qua đó, JICA đã đồng ý tài trợ triển khai dự án Khảo sát thu thập số liệu phát triển cảng Liên Chiểu, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. 

Phạm vi của dự án là rà soát, thu thập các số liệu về dự án cảng Liên Chiểu và quy hoạch phát triển cảng. Đề xuất chiến lược Quy hoạch phát triển cảng và các khu vực lân cận; Lập quy hoạch cảng giai đoạn 2025-2040; Đề xuất hướng tuyến đường nối phù hợp với cảng Liên Chiểu và kết cấu hạ tầng đường hiện hữu. Xem xét tính khả thi của việc phân dịch hợp phần đầu tư công/tư (đưa ra phạm vi nghiên cứu tiền khả thi hợp phần kêu gọi tư nhân theo quy định của Việt Nam).

Kết quả nghiên cứu là cơ sở để JICA tiếp tục xem xét, hỗ trợ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Bến cảng Liên Chiểu (Hợp phần kêu gọi đầu tư tư nhân) theo quy định của Thông tư số 09/2018/NĐ-CP ngày 18/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các dự án, chương trình liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, ngoài dự án trên, Sở đã trao đổi với JICA về một số dự án hợp tác trong tương lai như hỗ trợ thành phố xây dựng Quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, JICA sẽ hỗ trợ các tư vấn quốc tế, phối hợp với tư vấn địa phương để triển khai Quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó, có đề xuất ý tưởng, ý kiến phản biện của các chuyên gia JICA thông qua các hội thảo, hội nghị quốc tế và các báo cáo tổng hợp. Hỗ trợ thành phố tiếp tục thực hiện nghiên cứu tiền khả thi, tổ chức đấu thầu PPP cho dự án cảng Liên Chiểu, hợp phần kêu gọi đầu tư tư nhân...) theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hỗ trợ thành phố nghiên cứu dự án di dời ga đường sắt theo hình thức PPP.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cảm ơn JICA đã tài trợ thực hiện dự án Khảo sát thu thập số liệu Phát triển cảng Liên Chiểu, một dự án quan trọng của thành phố cần đầu tư, xây dựng.

Ông Shimizu Akira, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam cho biết, hiểu rõ tầm quan trọng của dự án cảng Liên Chiểu đối với Đà Nẵng và cả khu vực nên sẽ sớm triển khai thực hiện dự án này, bày tỏ mong muốn được hợp tác với TP. Đà Nẵng trên nhiều dự án khác. 

Dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu gồm 2 phần: phần cơ sở hạ tầng dùng chung, dự kiến đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước và phần kêu gọi đầu tư có các khu bến cảng, các bãi chứa container, kho hàng tổng hợp, khu logistics, khu dịch vụ hậu cần sau cảng, mua sắm thiết bị và hình thành khu đô thị cảng.

Đối với phần cơ sở hạ tầng dùng chung, UBND thành phố đề nghị đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng cho phát triển 2 bến ban đầu, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải 100.000 tấn; tàu container có sức chở từ 6.000 - 8.000 TEU; bảo đảm lượng hàng thông qua từ 3,5-5 triệu tấn/năm và phát triển các bến tiếp theo theo quy hoạch...

Dự kiến, tổng mức đầu tư cho hợp phần này là 3.426 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 2.995 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, tư vấn và dự phòng. Thành phố Đà Nẵng dự kiến góp 12,6% tổng mức đầu từ ngân sách địa phương, bố trí trong giai đoạn 2021-2025, phần còn lại do ngân sách Trung ương đầu tư.

Nguồn: baodautu.vn

Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise