img
Triển khai đầu tư Kê chống sạt lở tả ngạn sông Cu Đê trên địa bàn quận Liên Chiểu

Ngày 22-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 1778/UBND-QLĐTư về triển khai đầu tư Kê chống sạt lở tả ngạn sông Cu Đê trên địa bàn quận Liên Chiểu. Theo đó, triển khai đầu tư đoạn kè tạm với chiều dài khoảng 200m tại khu vực sát cầu Nam Ô để bảo vệ đất đai, tài sản của các hộ dân có nguy cơ sạt lở với kinh phí đầu tư 1 tỷ đồng.

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Liên Chiểu và các đơn vị liên quan xử lý việc chậm triển khai dự án Khu dân cư Tân Hải Doanh và Tân Hải Doanh mở rộng để khẩn trương tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trong tháng 3-2019. Trên cơ sở đó, UBND thành phố xem xét, quyết định đầu tư tuyến kè vĩnh cửu chống sạt lở tả ngạn sông Cu Đê trên địa bàn quận Liên Chiểu.

(Theo danang.gov.vn)

Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise