img
Báo cáo đề xuất của ECC
Báo cáo sửa chữa mặt cầu Thuận Phước
Báo cáo sửa chữa mặt cầu Thuận Phước
Admin 16/02/2019
Cầu Thuận Phước đã chính thức được thông xe vào ngày 14 tháng 7 năm 2009. Cầu được khai thác bình thường trong năm đầu tiên mà không có hiện tượng hư hỏng gì. Các hư hỏng nhẹ xảy ra trong năm thứ hai sau khi thông xe, chủ yếu là các vị trí cục bộ giữa nhị
Download
Các bài viết, báo cáo, đề xuất của ECC
Các bài viết, báo cáo, đề xuất của ECC
Admin 28/01/2019
Các bài viết, báo cáo, đề xuất của ECC
Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise