img
Tuyển dụng nhân sự
Tuyển dụng Kỹ sư Quản lý dự án
Tuyển dụng Kỹ sư Quản lý dự án
Admin 11/07/2020
Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng ECC cần tuyển 01 Kỹ sư Quản lý dự án
Tuyển dụng Kỹ sư Tư vấn giám sát, Kỹ sư Thiết kế, Nhân viên Kế toán, Nhân viên Lái xe
Tuyển dụng Kỹ sư Tư vấn giám sát, Kỹ sư Thiết kế, Nhân viên Kế toán, Nhân viên Lái xe
Admin 27/03/2019
Do nhu cầu công việc, BK-ECC cần tuyển: - 02 Kỹ sư Tư vấn giám sát cầu đường - 01 Kỹ sư Thiết kế cầu - 01 Nhân viên Kế toán - 01 Nhân viên Lái xe
Tuyển dụng Nhân viên Đồ họa, Nhân viên Thí nghiệm
Tuyển dụng Nhân viên Đồ họa, Nhân viên Thí nghiệm
Admin 22/02/2019
Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng ECC cần tuyển: - 02 Nhân viên Đồ họa - 02 Nhân viên Thí nghiệm
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐỒ HỌA
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐỒ HỌA
Admin 16/02/2024
Do nhu cầu công việc, Công ty CP Tư vấn và ĐTXD ECC thông báo tuyển dụng Nhân viên Đồ họa, làm việc tại Đà Nẵng. Ứng viên nộp hồ sơ qua email: yentth@bk-ecc.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại 207 Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng
Copyright 2018 © by BK-ECC
Phát triển bởi VinaWise